Legionella weg, wel klachten

De legionellabacterie die deze zomer in het drinkwater van 78 woningen aan de Utrechtse Amstelstraat zat, kon daar groeien omdat het water onder de huizen bleef staan en werd opgewarmd door de stadsverwarming. Dat blijkt uit onderzoeken van TNO en ingenieurs- en adviesbureau Tauw. Inmiddels is een drainagesysteem aangelegd en zijn de leidingen van de stadsverwarming verlegd. Het legionellagevaar is daarmee volgens de onderzoekers geweken.

Toch blijft er een probleem in de Amstelstraat. De bewoners kampen met veel meer gezondheidsklachten dan andere Utrechters. Naast de onderzoeken naar legionella, waarmee overigens niemand besmet raakte, werd ook een algemeen gezondheidsonderzoek door GG&GD gehouden. Daaruit blijkt dat 40 procent van de bewoners de eigen gezondheid slecht vindt, in andere Utrechtse straten is dat 26 procent.

Of de vochtproblemen in de huizen daar de oorzaak van zijn, kan de GG&GD nog niet zeggen. Een opmerkelijke uitkomst is dat bewoners van de benedenwoningen twee tot drie keer zoveel psychische klachten hebben als de bewoners van de bovenwoningen. Het aantal lichamelijke klachten is bij beide groepen even groot. De vochtproblemen doen zich vooral in benedenwoningen voor.

Renee van der Vecht, woordvoerster van de bewonersvereniging Legioen zegt blij te zijn dat de straat weer veilig drinkwater kan gebruiken. „Het lijkt me verstandig hier lering uit te trekken, er zijn overal in Nederland huizen waarbij de verwarmingsbuizen en waterleiding elkaar raken.’’ Ze is verbaasd dat GG&GD het verband tussen vochtproblemen en gezondheidsklachten niet ziet. ,,Ik zie hier een duidelijke relatie tussen oorzaak en gevolg.’’