Kabinet in appèl na uitspraak Hof

Den Haag, 3 febr. Het kabinet wil verduidelijking over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat Nederland het verbod op martelen en onmenselijk straffen heeft geschonden. Het kabinet gaat daarom in appèl bij de Grote Kamer van het hof in Straatsburg.Pagina 3