Handige percentages over ontsnapte jeugdige tbs`ers

Verontrustend, maar toch prettig dat NRC Handelsblad ons op 30 januari bericht over de ontsnappingen van jeugdige tbs`ers. Alleen zo jammer dat er alleen getallen worden genoemd en niets wordt omgerekend naar percentages, want nu moet iedereen dat zelf doen. Bovendien zijn er mensen die dat niet kunnen, onder wie misschien de schrijver(s) van het betreffende artikel.

Voor hen een korte herhaling van wat ze op school hebben gehad: een percentage bereken je door het aantal waar iets mee is, met honderd te vermenigvuldigen en de uitkomst vervolgens te delen door het totale aantal. Dus in dit geval is het percentage ontsnapte jeugdige tbs`ers gelijk aan 80x100:600=13,3 en is het percentage ontsnapte volwassen tbs`ers gelijk aan 40x100:1400=2,9. Zo zie je ook direct dat jeugdige tbs`ers niet gewoon veel vaker (zoals het artikel meldt), maar zelfs bijna 5 keer zo vaak ontsnappen als volwassen tbs`ers, en dat is dan ook direct de belangrijkste reden waarom procenten zo handig zijn: je kunt direct vergelijken.

Missen we alleen nog, ook ter vergelijking, hoe deze percentages in het verleden lagen en hoeveel procent van de ingezetenen van gesloten inrichtingen er ontsnappen.

    • Yvonne Killian