Debat over grondwet vergroot kennis over EU

Een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van RTL wijst uit dat de meeste Nederlanders nog steeds weinig kennis hebben van de Europese Grondwet én dat zij van mening zijn dat de informatievoorziening van de overheid in dit verband danig tekortschiet (NRC Handelsblad, 18 januari).

Op dezelfde dag stelt Sjerp van der Vaart op de Opiniepagina dat `Europa moet worden gepolitiseerd` om de Nederlandse Europapolitiek opnieuw te legitimeren en de democratische legitimiteit van de EU te vergroten. Eenzelfde argumentatie volgde het eind vorig jaar door de Adviesraad Internationale Vraagstukken gepubliceerde rapport Europa een prioriteit!

De pleidooien van Van der Vaart en de adviesraad en de resultaten van het opinieonderzoek van TNS NIPO kunnen niet los van elkaar worden gezien. Sterker nog, de politisering van Europa kan bijdragen aan een beter inzicht in de Europese Unie bij de burgers. De Amerikaanse politicoloog Robert Dahl heeft ooit opgemerkt dat één van de voorwaarden voor een democratische besluitvorming is dat de burgers een enlightened understanding moeten kunnen krijgen - zij moeten informatie en kennis kunnen vergaren over besluitvormingsprocessen om zodoende deel te kunnen nemen aan het politieke proces. Voor de meeste mensen vormen de massamedia hiervoor de belangrijkste bron en de debatten die daarin worden gevoerd zijn van wezenlijk belang voor de opinievorming. Bezien we de resultaten van het opinieonderzoek van TNS NIPO in deze context, dan kunnen we slechts één conclusie trekken: een debat over de grondwet kan de kennis over het document en over de Europese Unie vergroten en zodoende de basis leggen voor een nieuwe legitimering van het integratieproces. Het is aan de politiek om de daarvoor noodzakelijke stap te zetten.