Debat over Afghaanse papaverteelt

Papaverteelt A Thai soldier displays opium poppies at a hilly area of Tak province during an annual search and destroy opium eradication operation, 450 km north of Bangkok on January 23, 2007. Anti-narcotics officials say that the opium growing area in Thailand, mainly in the upper land bordering Myanmar, have shrunk by six folds to 360 acres this year from five years ago. But the production yield did not fall as fast because growers had increased their productivity through a better irrigation system. REUTERS/Sukree Sukplang (THAILAND) REUTERS

Als de VS na dit voorjaar kunnen aantonen dat vernietiging [van papaver, red.] werkt, zullen ze dat als argument gebruiken om te gaan besproeien vanaf de grond, en ook vanuit vliegtuigen. [...]De boeren zullen als ze de vliegtuigen zien bang zijn gebombardeerd te worden. Je probeert de steun voor de Talibaan te verminderen, maar ondertussen maak je de boeren kwaad. Zij zullen dit echt niet steunen.

Jorrit Kamminga, onderzoeker bij de denktank Senlis Council, in NRC Handelsblad, 27 januari

We hebben nu juist een beetje vertrouwen bij de kleine boertjes opgebouwd. Dan moeten we die nu niet keihard aanpakken.

Minister Van Ardenne voor Ontwikelingssamenwerking in Trouw, 30 januari

Drugsbestrijding is geen taak van de vredesmacht in Afghanistan. NAVO-chef De Hoop Scheffer zei het vorig jaar expliciet: de troepen van de alliantie kunnen niet alles doen in het land. Ze zijn geen opiumjagers en moeten dat ook niet worden. Maar een geslaagd of mislukt papaverbeleid bepaalt wél mede het succes van deze militaire missie. Het is de taak van de Afghaanse regering om met een doordacht plan te komen. Zolang een alomvattende strategie voor de bestrijding van papaverteelt ontbreekt, heeft incidentenbeleid geen zin.

Commentaar in NRC Handelsblad, 30 januari

De internationale gemeenschap moet de Afghaanse bevolking op een geloofwaardige manier duidelijk maken dat het haar erom gaat de levensvoorwaarde te verbeteren. Daar wordt ernstig aan getwijfeld.

Thomas Ruttig, Afghanistan-deskundige in de Berliner Zeitung, 30 januari

De wederopbouw van het arme en ontwrichte Afghanistan is een zaak van lange adem en vraagt om een weloverwogen en duurzame aanpak. Het domweg vernietigen van papavervelden zonder een perspectief te bieden voor de papaverboeren past daar niet in.

Commentaar in Trouw, 1 februari