Correcties & aanvullingen

FNV

In het bericht Akkoord over AOW in formatieoverleg (2 februari, pagina 1) staat dat FNV-bestuurder Gortzak de plannen met betrekking tot de AOW „werkelijk van de gekke” vindt. Dat heeft betrekking op de afspraak dat mensen die voor hun vijfenzestigste stoppen met werken gaan meebetalen aan de AOW, niet op de fiscalisering van de AOW zelf.