Bondsdag akkoord met zorgwet

De Bondsdag heeft gisteren ingestemd met de uiterst moeizaam tot stand gekomen hervormingsvoorstellen voor de Duitse gezondheidszorg, het voornaamste agendapunt van de regering van bondskanselier Angela Merkel. Indien ook de deelstaten akkoord gaan met de plannen – wat als zeker geldt – dan treedt de nieuwe wet 1 april in werking.

De nu besloten Gesundheitsreform is het resultaat van een langdurig heen-en-weer tussen, maar ook binnen coalitiepartijen CDU/CSU en SPD. Hun compromisvoorstel vormt een uitgeklede versie van hun oorspronkelijke plannen en is alom bekritiseerd als ontoereikend.

Kern van het komende zorgstelsel is een zogeheten gezondheidsfonds. Daar worden de premies van werkgevers én werknemers in gestort en vervolgens alle ziekenfondsen uit betaald.

Alle volwassen Duitsers gaan hetzelfde tarief betalen. Eventuele tekorten bij de ziekenfondsen worden gecompenseerd uit het ‘gezondheidsfonds’, waarin ook belastinggeld vloeit.

Een inkomensonafhankelijke premie moet tot lagere personeelskosten leiden, wat gunstig is voor de economie. Bovendien wordt de zorg minder kostbaar, wat nodig is gezien de notoir hoge staatsuitgaven hieraan in Duitsland en gezien de relatief sterke vergrijzing.

Critici wijzen op het feit dat veel fondsen hun tarieven onlangs juist hebben verhoogd. Deskundigen voorspellen verdere verhogingen. Minister van Financiën Peer Steinbruck (SPD) meent dat het stelsel alleen kan worden bekostigd via een belastingverhoging, schreef de zakenkrant Handelsblatt gisteren.

Voorts treedt het ‘gezondheidsfonds’ pas in 2009 in werking. Dit is een tegemoetkoming aan West-Duitse deelstaten die vreesden op te draaien voor tekorten in de vroegere DDR.