Bang voor de dokter 3

U suggereert in uw artikel `Bang voor de dokter`, dat het in Nederland droevig is gesteld met de medische specialistenopleidingen.

De kracht van de medische specialisten is dat zij al vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw controlesystemen hadden voor de kwaliteit van specialistenopleidingen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de visitatieregels verder aangescherpt en hebben de systemen een wettelijke basis gekregen. Dat de visitaties consequenties hebben voor de opleidingsspecialisten en ziekenhuizen, is zo logisch als wat. Er kunnen dan correcties worden uitgevoerd zodat de opleiding optimaal blijft. Dat er hard gewerkt moet worden, is niet erg. Wanneer een opleiding ergens beëindigd moet worden, wordt er gezorgd dat de aanwezige artsen in opleiding elders de opleiding kunnen voortzetten.

Hadden de overheid en de bouwwereld maar zo`n controlesysteem, dan was er de afgelopen tijd heel wat minder ellende geweest.

    • H.J.M. Joosten
    • Chirurg I.R