wnt.inl.nl

Welke woorden passen bij deze mijlpaal het best? In ieder geval niet de ‘huiltoon’: ‘Bep. klaaglijke toon bij bijen. Heeft de kast al lange tijd geen moer en zeker wanneer er eierleggende werkbijen optreden, dan reageert het op de tik niet meer met de huiltoon, De Roever, Bijen, 358 [1948]’. ‘Feest’ klinkt al beter: ‘Bijeenkomst of samenzijn met het doel vreugde te bedrijven, gelegenheid waarbij men vreugde bedrijft. Lest was ick in een groote feest, Cats 1, 547 a [1632].’

Het Woordenboek der Nederlandse Taal is online. Wie zich (gratis) registreert, heeft toegang tot 450.000 trefwoorden uit het Nederlands van 1500 tot 1976. Het is onderdeel van een groter project van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie: de Geïntegreerde Taalbank. ‘Een flexibel raadpleegbare databank van het vroegste tot het modernste Nederlands,’ aldus het instituut. Bedoeling is dat straks ook het Oudnederlands Woordenboek, het Vroegmiddelnederlands Woordenboek en het Middelnederlands Woordenboek te doorzoeken zijn.

‘Hoera’: ‘tusschenw. dat bij ons vermoedelijk eerst sedert 1815 (den slag bij Waterloo) is in gebruik gekomen, en wel doordien onze soldaten het van de Pruisische troepen hadden overgenomen.’

●▶ Beluister elke vrijdag een schrijversinterview op www.nrc.nl/boekenblog; vandaag Marcel Möring in Lezen &cetera Live

    • Merel Boers