Van Dale ziet af van gekuiste uitgave

Rotterdam, 2 febr. Van Dale brengt toch geen gekuist, christelijk schoolwoordenboek op de markt. Aanleiding zijn de negatieve reacties op het voornemen. Pagina 3