Uitgebreide motivering terreurlijst

Besluiten om mensen en organisaties op de terrorismelijst van de Europese Unie te zetten, worden voortaan beter gemotiveerd. Wie op de lijst komt, moet direct na plaatsing bericht krijgen en worden geïnformeerd over de redenen.

Dat heeft demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. De aanpassingen zijn nodig na kritiek van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, eind vorig jaar, op de manier waarop de zogenoemde sanctielijst tot stand komt.

Het Europees Hof verwierp gisteren het beroep dat de gevluchte Filippijnse politiek activist José Maria Sison had ingesteld tegen de weigering van Nederland en de EU hem inzage te geven in de documenten op grond waarvan hij in 2002 op de EU-sanctielijst is gezet. Volgens het Hof was die weigering gegrond, omdat de documenten staatsgeheim zijn.

Lees de brief van Hirsch Ballin via www.justitie.nl en zie voor arrest in zaak-Sison C-266/05 P: www.curia.europa.eu