Terreur dreigt ook op ijsbaan

Ook schaatshallen ontkomen niet aan terreurbestrijders. In hun pogingen grondstoffen voor explosieven uit de handen van potentiële terroristen te houden, laat het ministerie van VROM ook de koelinstallaties van kunstijsbanen extra beveiligen. Die gebruiken namelijk meestal ammoniak, een mogelijk bestanddeel van bommen.

Op een anti-terreurcongres in Nieuwegein legde Ralph Brieskorn, ambtenaar van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), deze week uit welke maatregelen er zijn om ervoor te zorgen dat de gevaarlijke stoffen waarmee ijsmeesters werken niet zomaar in de handen van aanslagplegers kunnen komen.

De maatregelen passen in het beleid van de overheid om gevaarlijke chemische stoffen beter te beveiligen.

Niet alleen zijn alle ijsbanen in Nederland onderzocht op hun beveiliging, waarna zonodig extra maatregelen zijn genomen. Om toekomstige risico’s te voorkomen, streeft VROM naar een wettelijk verbod op „de bouw van nieuwe installaties met ammoniak in het secundair systeem”.

Op termijn, vertelde de VROM-ambtenaar, moeten alle ijsbanen overstappen op andere koelsystemen. Een aantal ijsbanen is daar al mee bezig.

Zo boden alle tv-programma’s met bekende Nederlanders die aan ijsdansen doen nog een onverwacht voordeel, grapte Brieskorn: „Het levert extra geld op voor de nieuwe maatregelen.”

De congresgangers, afkomstig uit overheid en bedrijfsleven, vonden unaniem dat Nederland niet goed voorbereid is op terroristische aanslagen.