Staat in geheim overleg over ‘Goudstikkers’

Nederland probeert een aantal topschilderijen uit de collectie-Goudstikker te behouden. De staat voert daartoe geheime onderhandelingen met zaakwaarnemers van Marei Von Saher, erfgename van de joodse kunsthandelaar Goudstikker. Het ministerie van OCW bevestigt dit.

De collectie wordt deze maand overhandigd aan Von Saher. Het kabinet besloot vorig jaar tot teruggave van 202 schilderijen van Goudstikker (1897-1940), die na de Tweede Wereldoorlog in rijksbezit kwamen. De musea die de schilderijen in bruikleen hadden, staan buiten de besprekingen.

Welke topstukken Nederland wil behouden, is niet bekend. Ingewijden noemen Het gebed van Tobias en Sara van Jan Steen, Landschap met een episode uit de verovering van Amerika van Jan Mostaert, Rivierlandschap met veerpont van Salomon van Ruysdael, De opstanding van Christus van de Meester van de Virgo inter Virgines en Kustlandschap met de roof van Europa van Claude Lorrain.

Schatten: pagina 17

kort geding: pagina 6