Remkes: zwarte lijst na geweld tegen ambtenaar

Er moet een databank komen waarin organisaties kunnen zien wie zich schuldig heeft gemaakt aan bedreigingen of geweld tegen overheidspersoneel. Demissionair minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) wil zo’n „zwarte lijst”, zodat politie, ambulancepersoneel en brandweer, maar ook scholen, woningcorporaties en sociale diensten registraties van geweldplegers kunnen delen.

Remkes reageerde gisteren tijdens een Kamerdebat op een voorstel van Kamerlid Griffith (VVD). Zij wil dat een dergelijke databank onder verantwoordelijkheid van de burgemeester valt, en beheerd wordt door de politie. Volgens het Kamerlid moeten personen die zich twee keer of vaker gewelddadig hebben opgesteld in zo’n databank komen. Minister Remkes wil iemand al na één incident op de zwarte lijst zetten.

Het gaat niet alleen om burgers die fysiek geweld gebruiken. Ook bedreigingen vallen onder de registratie. Het is de bedoeling dat gemeenten onderling inzage in elkaars registraties krijgen. Dat is volgens Griffith van belang om te voorkomen dat geweldplegers bij een verhuizing aan de aandacht van instanties ontsnappen.

Vertegenwoordigers van overheidsorganisaties meldden dat de agressie tegen personeel toeneemt. Enkele incidenten met geweld tegen hulpverleners kregen veel aandacht in het openbare debat. In reactie daarop kwam minister Remkes eind vorig jaar met een actieplan om geweld en agressie tegen mensen met een publieke taak terug te dringen.

In dat plan is geregeld dat het Openbaar Ministerie een twee keer zo hoge straf gaat eisen tegen mensen die geweld hebben gebruikt tegen publieke dienstverleners. Dat zal ook gebeuren bij geweld tegen mensen die door moedig optreden proberen te verhinderen dat een geweldsdelict wordt gepleegd („burgermoed”).

Veel organisaties werken al met zwarte lijsten. Bijvoorbeeld om bekende probleemgevallen de toegang tot gebouwen te kunnen ontzeggen. Het voorstel van Kamerlid Griffith is dat deze gegevens nu gekoppeld moeten worden, en ook buiten de gemeente zelf zichtbaar worden. Volgens een woordvoerder van Remkes zal „de minister goed kijken naar de privacy”. Ook moet er bijvoorbeeld gekeken worden of ook anderen dan de politie kunnen meekijken in de politieregisters. Maar als dat problemen oplevert „kan dat geregeld worden”.

De Kamerleden en ministers gingen gisteren ook nog in op de rol die alcohol en drugs kunnen spelen bij agressief gedrag. Volgens Remkes blijkt dat zelfregulering om de toegang van jongeren tot deze middelen te beperken „onvoldoende resultaat” heeft. Hij doet in een aantal gemeenten daarom een proef om het toezicht hierop door gemeenten te intensiveren.