Rechtbanken moeten vermogen aanspreken

Rotterdam. De rechtbanken en gerechtshoven in Nederland gaan hun financiële reserves gebruiken voor verbetering van de kwaliteit van de rechtspraak. De negentien rechtbanken en vijf gerechtshoven hadden op 1 januari 2006 een gezamenlijk eigen vermogen van bijna 37 miljoen euro. Dat vermogen is ontstaan, omdat de gerechtsbesturen terughoudend zijn geweest bij het werven van nieuwe rechters en ondersteunend personeel. Inmiddels zijn er veranderingen in gang gezet, aldus een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak gisteren. Het eigen vermogen zal in 2006 nog iets toenemen, maar 2007 zal een afname laten zien, zo luidt de verwachting.