Melden medische fout zonder sanctie

Den Haag, 2 febr. Zorgverleners in een ziekenhuis die een medische fout melden, kunnen dat vanaf volgend jaar doen zonder dat ze meteen sancties hoeven te vrezen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal bij onderzoek naar verwijtbare fouten geen informatie gebruiken uit interne meldsystemen van ziekenhuizen. Dat staat in een overeenkomst, die artsenorganisatie KNMG en koepels van ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen en patiënten hebben ondertekend.