Lachen en bidden op autovrije Parade

Waar winden stedelingen zich over op? In Den Bosch debatteren omwonenden over de toekomst van het plein de Parade.

Het middeleeuwse plein de Parade in Den Bosch zal weer een ontmoetingsplaats worden als straks de auto’s zijn verdwenen. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold den bosch de parade foto rien zilvold parkeren parkeerplaatsen Sint Jan St Jan kerken religie
Het middeleeuwse plein de Parade in Den Bosch zal weer een ontmoetingsplaats worden als straks de auto’s zijn verdwenen. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold den bosch de parade foto rien zilvold parkeren parkeerplaatsen Sint Jan St Jan kerken religie Zilvold, Rien

„We willen de stad op z’n mooist laten zien”, zegt de Bossche wethouder Jetty Eugster over het plan om een van de belangrijkste pleinen van de stad, de Parade, opnieuw in te richten. Lach, bid, werk, geniet en bewonder is het motto waaronder de komende maanden plannen worden gemaakt.

De wethouder loopt over de Parade. Ze is „erg gelukkig” dat de gemeenteraad ruim een jaar geleden heeft ingestemd met het besluit om het middeleeuwse plein autovrij te maken. „Het past niet meer in de tijdgeest om de Parade te gebruiken als parkeerterrein. Het is gewoonweg zonde. We kunnen de Parade veel beter voor andere doeleinden gebruiken.” Als over enkele maanden de auto’s daadwerkelijk zullen zijn verdwenen, zal de Parade z’n oude functie kunnen terugkrijgen van ontmoetingsplaats, zegt de wethouder. „Maar laat het alsjeblieft geen museum worden!”

De komende maanden mogen alle Bosschenaren zich uitspreken over vijf stellingen die burgemeester en wethouders hebben opgesteld, dit na een eerste consultatie van ondernemers, bewoners en bestuur van de Sint Jan, de kathedraal aan het plein. Eén: De Parade blijft beschikbaar voor evenementen, waarbij wel rekening wordt gehouden met overlast voor omwonenden. Twee: Er blijven voorlopig nog bussen over het plein rijden. Drie: De terrassen aan de rand van de Parade worden niet verder uitgebreid. Vier: er komt géén gebouw op het plein. En vijf: de vele – zieke – kastanjebomen aan de randen van de Parade worden vervangen door lindes om het uitzicht op de historische bebouwing te verbeteren.

De verschillende belangengroepen hebben hun wensenlijstjes inmiddels op tafel gelegd. De cafébazen willen het plein deels vullen met terrassen. De twaalfduizend bewoners van de binnenstad hebben een voorkeur voor een „mooi, leeg cultuurplein”, zegt voorzitter Renee Spermon van de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad. „De huidige evenementen moeten blijven bestaan, er zouden nog wat kleinere evenementen aan kunnen worden toegevoegd, zoals een boekenmarkt, concerten of gildebijeenkomsten. Een kermis hoort daar niet bij.” De bisschop van Den Bosch, die aan het plein resideert, is samen met het bestuur van de kathedraal van mening dat de Parade een „plaats van rust” is en „een stiltetuin” zou moeten worden. Ook zouden de archeologische resten van het middeleeuwse begijnhof zichtbaar moeten worden gemaakt. Bovendien, stelt directeur-econoom Broeders van het bisdom, is de aanwezigheid van de bushalte en een urinoir pal voor het bisschoppelijk paleis „zeer storend” en die zouden verplaatst moeten worden. De ondernemers in de binnenstad tenslotte staan „voor honderd procent” achter het besluit om de Parade autovrij te maken. Zij hopen op een mooi bestraat plein met bomen die een goed zicht geven op de kathedraal. Maar wel, zegt secretaris Martin van Esch van de ondernemersvereniging Hartje Den Bosch, „moeten er voldoende alternatieve parkeerplaatsen op loopafstand komen”. Er zijn plannen voor een vierde transferium en een extra parkeergarage in Den Bosch, maar die liggen te ver weg. De ondernemers hebben onlangs een kort geding gewonnen, waarin de rechter bepaalde dat de Parade niet nu al autovrij hoeft te worden gemaakt, maar op z’n vroegst zes weken nadat de gemeente een definitief verkeersbesluit heeft genomen na beoordeling van alle bezwaren. Dat kan nog wel maanden duren.

Bosschenaren kunnen over enkele maanden kiezen tussen twee definitieve plannen, te maken op basis van de gekozen uitgangspunten. „Noem het geen referendum”, zegt wethouder Eugster. Dat zou verkeerde associaties oproepen, namelijk dat er óók nog zouden kunnen worden gekozen voor of tegen de plannen. „Men mag kiezen tussen die twee plannen. Wij zullen die keuze daarna volgen”, aldus de Bossche wethouder Eugster.

    • Arjen Schreuder