Ik heb een held

Ik heb een held en zijn naam is Arjan Peters. Voor wie niet weet wie hij is — ik kan mij nauwelijks voorstellen dat zulke mensen bestaan — zou ik hem omschrijven als journalist. Hij schrijft over literatuur in de Volkskrant. Maar terwijl ik dit opschrijf, besef ik hoe tergend inadequaat deze omschrijving is. Hij schrijft ook voor andere bladen, waarbij hij een bewonderenswaardige lenigheid van geest tentoonspreidt. Literatuur is een zaak van belang, die het verdient om vanuit alle invalshoeken te worden beschouwd. Arjan Peters beseft dat als geen ander. Boeken die hij in de Volkskrant in een deskundig en afgewogen oordeel neersabelt, prijst hij elders al even deskundig de hemel in.

Nee, bij nader inzien kun je Arjan Peters geen journalist noemen. Hij weigert zich te laten knevelen door kleingeestige journalistieke normen als objectiviteit en integriteit. Arjan Peters overstijgt dit alles. Wat ik vooral zo aan hem bewonder, is dat hij zichzelf in zijn beschouwingen niet negeert, nee, integendeel: zijn eigen connecties en belangen staan centraal in elk stuk dat hij schrijft. Daar is moed voor nodig.

Het geeft blijk van betrokkenheid om als redacteur van Tirade het concurrerende blad De Revisor met de grond gelijk te maken. Een integere journalist zou de bespreking van een concurrerend blad aan een collega overlaten. Maar Arjan Peters begrijpt dat dit een vorm van lafheid is. Ook getuigt het van bewonderenswaardig persoonlijk engagement in een onafzienbare reeks insinuaties het Fonds voor de Letteren aan te vallen, juist omdat deze instantie subsidieaanvragen van hem en zijn vrouw heeft afgewezen.

Arjan Peters is een man met vele petten op. Zijn veelpettigheid grenst aan het mythische. De pettenindustrie beleeft hoogtijdagen want Arjan Peters blijft onvermoeibaar de kop opsteken. En dat bewonder ik misschien nog wel het meest aan hem: zijn onvermoeibare inzet. Ga maar na: al decennia probeert hij het literaire klimaat te bepalen en hij schiet er niets mee op. Na elk stukje kan hij weer van voren af aan beginnen. Die vasthoudendheid! Die verbetenheid! Hij is een held.

Ilja Leonard Pfeijffer

Romancier en dichter.

    • Ilja Leonard Pfeijffer