Henry II Fix

Borstbeeld van Henry II Fix (1774-1844) door Sten Olof Nilsson, Svenseröd, Zweden (2006)

Het doet mij voorwaar deugd, dat Atte Jongstra (Cultureel Supplement, 26 januari) een lans breekt voor een miskend Zwollenaar, de eigenaardige Henry II Fix die ongetwijfeld een borstbeeld en een tentoonstelling waard is, althans in Zwolle.

Zelf een miskend Zwollenaar zijnde moet ik tot mijn spijt toch een kritische opmerking maken bij zijn ‘Theorie der Indrukken’. Fix schrijft, dat de kracht van de indruk sterk afhankelijk is van de omstandigheden. Mij dunkt, dat niet de kracht, maar het effect van de indruk van de omstandigheden afhangt en dat was toen eigenlijk al bekend. If it ain’t broken don’t Fix it. Of gaat het hier om een voorproefje van de relativiteitstheorie? In dat geval verdient Fix een Nobelprijs, te delen met Atte Jongstra die hem heeft ontdekt.

Leuven, België

    • Ben Hoffschulte