Criminaliteit jonge Antillianen stijgt

De criminaliteit onder minderjarige Rotterdamse Antillianen stijgt. Antilliaanse vrouwen zijn relatief vaak bij de criminaliteit betrokken. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van gemeente, politie en justitie dat vanmorgen werd gepresenteerd.

Het onderzoek onder Antillianen is gedaan door criminologe Marion van San van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Antillianen zijn vooral betrokken bij gewelds- en drugsdelicten, aldus het onderzoek. Zij maken zich over het algemeen vaker schuldig aan zwaardere geweldsdelicten zoals moord en doodslag.

De laatste twee jaar lijkt de criminaliteit onder volwassen Antillianen iets af te nemen. Dat geld niet voor minderjarigen. Van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar die op de Antillen geboren zijn en later naar Nederland kwamen, kwam in 2005 bijna een op de vijf in aanraking met de politie.

Drugscriminaliteit vindt bijna altijd plaats in familieverband. „Vooral bij het smokkelen van drugs zijn zij afhankelijk van anderen en wordt er vaak met broers, neven, ooms en tantes of andere familieleden samengewerkt”, stellen de onderzoekers in het rapport Verslaafd aan een flitsende levensstijl.

Het is volgens de opstellers verder opmerkelijk dat veel van de jongens delicten in Rotterdam plegen, vaak zelfs in de buurt waar zij wonen. Het gaat daarbij om het plegen van overvallen en berovingen, of het verkopen van bolletjes drugs. Eerder werd aangenomen dat juist criminelen met een Antilliaanse achtergrond heel mobiel waren.

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen, waaronder investeren in emancipatie van (tiener)moeders en het beperken van de instroom van Antillianen. Zij adviseren de opdrachtgevers te zoeken naar creatieve oplossingen om de als ‘moeilijk’ omschreven doelgroep te kunnen benaderen.

In Rotterdam wonen circa 20.000 mensen van Arubaanse of Antilliaanse afkomst. Dat is tweemaal zoveel als in Amsterdam, en 3,4 procent van de Rotterdamse bevolking. Antillianen vormen daarmee de op drie na grootste minderheidsgroep.

De Antilliaanse gemeenschap, verenigd in de Movimentu Antiano Arubano Stratégiko (MAAS), reageert positief op de aanbeveling om zich nadrukkelijker met de probleemgroep te bemoeien. Aandacht verdienen vooral de opvallend hoge schooluitval en de opvang en begeleiding van tienermoeders.