Beslag dreigt op kunst Von Saher

De restitutie van schilderijen uit de collectie van kunsthandelaar Jacques Goudstikker heeft geleid tot een kort geding tussen Goudstikkers erfgename en de advocaat die haar belangen negen jaar lang heeft behartigd.

Roelof van Holthe tot Echten, ex-advocaat van Marei von Saher, Goudstikkers Amerikaanse schoondochter claimt twaalf miljoen euro aan honoraria voor zijn werk. Als hij dit bedrag niet krijgt, dreigt hij beslag te leggen op de 202 schilderijen die Von Saher deze maand terugkrijgt van de Nederlandse staat. Om dit te voorkomen heeft Marei von Saher een kort geding aangespannen. Het geding dient woensdag bij de rechtbank in Den Haag.

Volgens de dagvaarding acht Marei von Saher het honorarium van twaalf miljoen euro „onredelijk hoog” en is zij bereid „een naar Nederlandse maatstaven redelijk honorarium” te betalen. Zij heeft Van Holthe een bedrag van 1.3 miljoen euro aangeboden.

Met het kort geding wil Von Saher bereiken dat ze „vrijelijk over de gerestitueerde werken kan beschikken”. Een beslag door Van Holthe zou een spoedige betaling van haar crediteuren onmogelijk maken en „Von Saher in financieringsproblemen brengen”, aldus de dagvaarding.

Von Saher had aanvankelijk ‘no cure no pay’-afspraken gemaakt met haar advocaat Van Holthe. Bij zulke afspraken ligt het risico, maar ook de kans op een hoge winst bij de dienstverlenende partij. In de onderhandelingen met de Nederlandse staat stuitte dit op bezwaren: deze redeneerde dat de werken worden gerestitueerd aan de erfgename en dat anderen daar geen belang in mogen hebben. Von Saher verwijt nu haar ex-advocaat dat hij haar er niet op gewezen heeft dat zulke no cure no pay-afspraken in Nederland verboden zijn. Hij is niet bereid over het door hem gevorderde honorarium te onderhandelen.

Uit de dagvaarding blijkt verder dat Von Saher „een kerncollectie van topwerken” wil behouden en deze wil onderbrengen in een reizende tentoonstelling. Bij „een internationaal veilinghuis” wil ze dit voorjaar een aantal schilderijen veilen. Ook zal ze schilderijen verkopen en schenken aan de Nederlandse staat. Van Holthe’s advocaat, H. E. Schweers, wil geen commentaar geven. R. W. Polak, advocaat van Von Saher onthoudt zich eveneens van commentaar.

    • Lien Heyting