Akkoord over AOW in formatieoverleg

CDA, PvdA en ChristenUnie zijn het eens over hervorming van de AOW. Wie voor zijn 65ste stopt met werken en meer dan 15.000 euro pensioen heeft, moet meebetalen aan deze oudedagsvoorziening.

Wie 65 jaar is en blijft werken, krijgt juist een fiscale bonus. Dat melden bronnen rondom de kabinetsformatie.

De AOW-voorstellen moeten gelden voor mensen die vanaf 1 januari 2011 65 jaar worden.

De AOW is een van de gevoeligste thema’s in de formatie. CDA en PvdA willen de kosten van de vergrijzing opvangen, maar verschilden van mening over de manier waarop. De PvdA wilde de AOW fiscaliseren. Het CDA was daar fel op tegen en wilde dat ouderen langer doorwerken.

Het akkoord is een compromis. Er komt deels fiscalisering en langer doorwerken wordt ook beloond. Wie met 65 jaar stopt met werken, kan de zogeheten ‘Bos-belasting’ vermijden. Hoe eerder werknemers stoppen, des te meer heffing zij moeten betalen. De precieze bedragen zijn nog niet vastgesteld door de onderhandelaars. De PvdA wilde aanvankelijk dat iedere 65-plusser met een aanvullend pensioen van 15.000 euro of meer zou meebetalen aan de AOW. Het CDA vond deze ingreep onnodig, zolang mensen langer, in ieder geval tot hun 65ste, blijven werken.

Over het akkoord ontstond in de loop van de ochtend verwarring. Nadat De Telegraaf meldde dat er een akkoord was, publiceerde het CDA details ervan op de website van de partij. De PvdA liet weten dat er nog details geregeld moesten worden en wilde geen bevestiging geven. Later op de dag haalde het CDA de mededeling over het akkoord van de site.

De vakcentrale FNV reageert woedend op de uitgelekte plannen. FNV-bestuurder Gortzak noemt het „werkelijk van de gekke” dat het beoogde kabinet toch een fiscalisering van de AOW wil. „Vooralsnog gaan we ervan uit dit verhaal thuishoort in de categorie proefballon”, aldus Gortzak. „Het zou onbestaanbaar zijn als we dit zouden terugzien in het regeerakkoord.” Ook Ouderenorganisatie Unie KBO reageert ontstemd.

De formatie bevindt zich volgens bronnen in een afrondende fase. Vandaag kwamen de onderhandelaars en informateur Wijffels (CDA) bijeen in het Catshuis in Den Haag. De partijen hopen in de loop van volgende week een eerste conceptakkoord aan hun fracties in de Tweede Kamer te kunnen voorleggen.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het bericht Akkoord over AOW in formatieoverleg (2 februari, pagina 1) staat dat FNV-bestuurder Gortzak de plannen met betrekking tot de AOW „werkelijk van de gekke ” vindt. Dat heeft betrekking op de afspraak dat mensen die voor hun vijfenzestigste stoppen met werken gaan meebetalen aan de AOW, niet op de fiscalisering van de AOW zelf.