Vraag naar medisch personeel stijgt

Lijnden, 1 febr. De vraag naar medisch uitzendpersoneel is vorig jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de ABU, de branchevereniging voor uitzenders. Door de prestatiecontracten in de zorg moesten zorgverleners meer personeel aannemen. De groei in de medische sector bedroeg 36 procent in uren en 37 procent in omzet tegen respectievelijk 3 en 0 procent in het jaar ervoor. In zijn geheel liet de Nederlandse uitzendbranche in 2006 een stijging zien van 18 procent in uren en 19 procent in omzet. De flinke toename van de vraag naar medisch personeel komt grotendeels door de verandering in het ziektekostensysteem in 2006.