‘Verder groeien in gebied rond de Noordzee’

Energiebedrijven Nuon en Essent maakten vandaag bekend te willen fuseren. Wat de topmannen Boersma en Van Halderen betreft is de fusie de opmaat voor Europese expansie.

M. Boersma Foto Bas Czerwinski 30-03-2006, ARNHEM. CEO ESSENT, MICHIEL BOERSMA. FOTO BAS CZERWINSKI Czerwinski, Bas

Ze hebben hun handtekening zojuist onder de overeenkomst gezet. Michiel Boersma en Ludo van Halderen, bestuursvoorzitters van energiebedrijven Essent en Nuon, maken daarmee officieel bekend hun bedrijven te willen samenvoegen. Zo krijgt Nederland zijn eigen nationale energiekampioen. Soortgelijke dominante bedrijven zijn de afgelopen jaren gevormd in Duitsland, Denemarken en Zweden. Ander landen zoals Frankrijk, Spanje, Polen en Oostenrijk werken eraan.

Het nieuwe bedrijf, met de voorlopige naam EssentNuon, moet een rol van betekenis gaan spelen op de liberaliserende Europese markt, zo lichten Boersma en Van Halderen toe in het World Trade Center in Amsterdam. „Wil je je toekomst zelf in handen blijven houden, dan heb je schaalgrootte nodig op deze markt”, zegt Van Halderen. „Van alle opties die we hebben bekeken is een combinatie tussen Essent en Nuon de beste.”

Van Halderen zal overigens geen functie bekleden in het nieuwe bedrijf. Na afronding van de fusiebesprekingen trekt hij zich terug. Boersma gaat EssentNuon leiden. Tenminste, als de fusie wordt goedgekeurd door de aandeelhouders en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

De NMa heeft aangegeven dat een combinatie tussen Essent en Nuon niet mogelijk is zonder het afstoten van een aantal elektriciteitscentrales, en van ongeveer een miljoen klanten. Anders krijgt het nieuwe bedrijf te veel marktmacht in Nederland. Wat vindt u daarvan?

Boersma: „Zo concreet heeft de NMa het niet gezegd. We zitten in een omslag van een Nederlandse naar een Noordwest-Europese markt, en die voltrekt zich sneller dan verwacht. Voor mededingingskwesties die nu spelen, denken we eerder aan tijdelijke oplossingen.”

Zoals het verhuren van centrales en klantenbestanden, die u later weer overneemt?

Boersma: „Daar willen we niet op vooruitlopen. We gaan de besprekingen met de NMa nu beginnen.”

Wilt u nog verder groeien op de Noordwest-Europese markt?

Boersma: „Ja. Het liefst met een speler die niet ver van ons vandaan zit. We denken aan het gebied rond de Noordzee.”

Uw aandeelhouders zijn voornamelijk provincies en gemeenten. Denkt u dat die akkoord gaan met de nu aangekondigde fusie, en met een eventueel buitenlands avontuur?

Van Halderen: „We hebben onze plannen het afgelopen jaar steeds afgestemd met onze aandeelhouders. Daar zijn we positief over.”

Worden elektriciteit en gas nu goedkoper?

Boersma: „Dat hangt van zoveel dingen af: het belastingregime, de internationale olieprijzen. Door onze nieuwe grootte kunnen we wel tegen gunstiger prijzen olie, gas, kolen en biomassa inkopen.”

Nuon en Essent leveren een bulkproduct: elektriciteit en gas. Doordat klimaatverandering zo in de belangstelling staat, is er juist veel aandacht voor energiebesparing. Is dat ongunstig voor u?

Van Halderen: „In Berlijn verzorgen we de straatverlichting. We plaatsen zuinige lampen, en besparen daarmee 30 tot 40 procent energie. Maar voor ons is het nog steeds een interessante business case.”

Gaat u meer van dit soort diensten leveren?

Boersma: „Ja. Denk aan het onderhoud van hoogrendementsketels. Of aan energieadvies aan bijvoorbeeld ziekenhuizen.”

Er zijn momenteel zorgen over de positie van Rusland op de gasmarkt. Deelt u die zorgen?

Boersma: „We streven naar een brede portfolio van gascontracten. Ook met Gazprom, daar is niks op tegen.”

    • Marcel aan de Brugh