Van Dale kuist woordenboek

Woordenboekenmaker Van Dale komt in maart met een gekuist schoolwoordenboek. Het pocketwoordenboek Nederlands voor het christelijk basisonderwijs bevat geen schuttingwoorden, vloeken, vulgaire taal en seksueel getinte woorden.

Het nieuwe woordenboek is een initiatief van directeur B. Hoeve van de Ds. Harmen Doornveldschool, en H. Hoek, administratief medewerker van vijf reformatorische scholen in Staphorst.

„Er was geen woordenboek dat we met goed fatsoen aan onze leerlingen konden overleggen”, zegt Hoeve. „Vorig jaar hebben we contact opgenomen met Van Dale Lexicografie. Daar werd het probleem herkend en erkend.”

Elk van de vijf scholen kreeg een deel van het woordenboek toebedeeld. Dit deel werd door drie verschillende leerkrachten bekeken. Het eindresultaat is door de vijf directies vastgesteld. Er zijn, volgens Hoeve, „zo’n tweehonderd woorden geschrapt”. Van andere woorden is de beschrijving aangepast. ‘Gay’ wordt omschreven als homo en niet als homoseksueel. De geaardheid wel, de seksuele daden niet. Hoeve: „We hebben de bijbel als richtsnoer genomen.”

Het nieuwe woordenboek is niet alleen voor de reformatorische scholen bestemd. „Daar kwamen zelfs niet eens de eerste enthousiaste reacties vandaan”, zegt Hoeve. „We hebben ook vrijgemaakt gereformeerde en protestants-christelijke scholen aangeschreven. Wat goed is voor onze kinderen, is voor anderen ook niet slecht. Verschillende van die scholen reageerden heel snel en heel positief.”

Om een uitgave rendabel te maken, moesten de vijf scholen zich garant stellen voor afname van 2500 exemplaren. Hoeve: „Toen we van vijftig scholen een toezegging binnen hadden, konden de drukpersen gaan draaien.” Het nieuwe woordenboek is – door de kleinere oplage – 2 euro duurder dan een standaard woordenboek van 11,95 euro. Hoeve: „Maar dat is het dubbel en dwars waard. Voor dat bedrag komt er een woordenboek bij de kinderen op de tafeltjes te liggen dat verantwoord is en waarbij kinderen niet het grootste plezier over schuttingwoorden of seksuele grapjes hebben.”

De Besturenraad, een overkoepelende adviserende organisatie van het christelijk onderwijs, zegt geen voorstander te zijn van een apart gekuist christelijk woordenboek. „Christelijk onderwijs staat midden in de samenleving, dan moet je geen woordenboeken gaan aanpassen aan je eigen wereldbeeld”, zegt een woordvoerder van de Besturenraad.

Discussieer mee over het gekuiste woordenboek op nrc.nl/discussie