Toponderzoeker NFI stapt over naar concurrent

Het Nederlands Forensisch Instituut is een van zijn belangrijkste onderzoekers kwijtgeraakt aan een concurrent-in-oprichting, het forensisch instituut van de Universiteit van Maastricht. Professor T. Broeders, momenteel chief scientist bij het NFI, wordt directeur van dat instituut. Naar verwachting gaat de instelling in Maastricht vanaf eind dit jaar concurreren met het NFI.

Professor A.W. Heringa, decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht, verwacht niet dat het instituut de markt gaat ‘afjagen’ op zoek naar opdrachtgevers. „Maar we willen wel nadrukkelijk mee eten uit de ruif van adviesaanvragen van justitie, advocaten of familie van slachtoffers.”

In de advocatuur wordt de komst van nieuwe concurrentie op het gebied van forensisch onderzoek toegejuicht. Het NFI lag al onder vuur vanwege zijn onderzoeksresultaten bij bijvoorbeeld de Schiedammer Parkmoord, de Haagse metselmoordzaak of de zaak rond de dood van Gerrit S. „Er was soms te snel sprake van tunnelvisie bij het NFI”, zegt Heringa. „Dat zijn fouten die wij zullen willen vermijden.”

Advocaat F. van Aardenne, die de belangen van nabestaanden van Gerrit S. behartigt in het onderzoek naar de moord van S., schakelde met succes een particulier forensisch bureau in. Independent Forensic Services wist in die zaak de bevindingen van het NFI te weerleggen. Het Openbaar Ministerie vroeg deze week naar aanleiding van dat onderzoek om vrijspraak voor de hoofdverdachte in deze zaak.

„Concurrentie voor het NFI is broodnodig”, aldus Van Aardenne. „De verdediging heeft nu altijd een achtergestelde positie omdat justitie de onderzoeksopdrachten voor het NFI formuleert en de rechtbank maar zelden meegaat met verzoeken van de verdediging om contra-expertise.” Met de komst van een concurrent „met prestige” zal het voor de rechter moeilijker worden om verzoeken van de verdediging af te wijzen, meent van Aardenne.

Volgens de advocaat heeft het forensisch onderzoek nieuwe technieken de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. „Dat betekent ook dat er steeds meer vragen voor de verdediging te stellen zijn.” Van Aardenne verwacht dan ook dat de „behoefte aan ondersteunend onderzoek” bij advocaten de komende tijd zal groeien.

Volgens de Maastrichtse decaan Heringa biedt zijn instituut straks expertise op de gebieden technisch sporenonderzoek, forensisch accountantsonderzoek, economische kennis en rechtspsychologie. Heringa: „Die kennis hebben we in huis, het is de bedoeling dat het instituut gekoppeld wordt aan de wetenschappelijke expertises die we hier in huis hebben.”