Topambtenaar voor België

De Nederlander Jules Kneepkens, directeur luchtvaart op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, wordt vandaag topambtenaar voor de luchtvaart in België. Zaten de buren zo omhoog dat ze een Nederlander moesten vragen, de eerste buitenlander op die post? Nee, Kneepkens (51) heeft zelf gesolliciteerd, zegt hij, en voor de Belgen is hij geen Nederlander, maar een Limburger. Dat scheelt.

Waarom wilt u naar België?

„In België is op het gebied van de luchtvaart, anders dan in Nederland, beleid en de inspectie nog één geheel. En dat trekt me. Het betekent een verbreding van mijn horizon, voor het eerst krijg ik ook inspectie erbij.”

Waarom wil België u?

„Ik heb zelf gesolliciteerd op de functie. Mijn internationale luchtvaartervaring en managementstijl paste goed in hun concept.”

U bent vier jaar directeur geweest. Wat zijn uw verdiensten?

„We zijn erin geslaagd om een samenwerking op te zetten op het gebied van beheer en indeling van het met de ons omringende landen. Zo konden we onder meer onze mainport Schiphol bereikbaar houden. De indeling van de vliegroutes kan hierdoor worden verbeterd, zodat het vliegen schoner en stiller wordt.”

België is sterk verdeeld, een tweestrijd tussen Vlamingen en Walen. Is dat geen nadeel?

„Het is een land waar je met veel partijen moet praten, waardoor besluiten langer kunnen duren. Maar daar kunnen we in Nederland ook wel wat van. Kijk maar eens hoe lang het heeft geduurd voordat de vijfde baan op Schiphol er lag, meer dan dertig jaar.”

Het Europese luchtruim is nog steeds een lappendeken van bevoegdheden. Wilt u dat veranderen?

„Ja. Ik ben ook vicevoorzitter van Eurocontrol (de organisatie voor de veiligheid van het Europese luchtverkeer, met 37 leden, red.) Deze organisatie heeft in de loop der jaren wel meer bevoegdheden gekregen, maar landen zijn nog steeds bang om hun soevereiniteit op te geven. Alleen in de Benelux en het westen van Duitsland heeft Eurocontrol nu de leiding van het luchtverkeer en dan alleen voor de hoogste luchtlagen. We doen nu een haalbaarheidsstudie om dit uit te breiden naar de lagere luchtlagen. Uiteindelijk moeten we toe naar een ‘single sky’ in Europa.”

    • Lolke van der Heide