Resistente tbc nam af in Nederland, maar blijft dreiging

rotterdam, 1 febr. De afgelopen jaren nam het aantal patiënten met resistente tuberculose in Nederland iets af. Dat blijkt uit een analyse van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, over de laatste zeven jaar. In ontwikkelingslanden bestaat bezorgdheid over multiresistente tuberculose. In Nederland zijn in 2003 bij 17 mensen multiresistente tuberkelbacillen gevonden, terwijl dat twee jaar later weer was gedaald tot 7 (0,8 procent van alle onderzochte patiënten). Volgens het CIb daalt het totaal aantal tbc-patiënten in West-Europa, en is de tuberculosesituatie in Nederland ”onder controle”. De onderzoekers schrijven in het Infectieziektenbulletin dat in Oost-Europa wel meer tbc voorkomt, en dat surveillance dus belangrijk is.