Ook Europese bescherming deel Noordzee

Nederland wil naast 162 Europees beschermde natuurgebieden op land, ook op de Noordzee vier zogenoemde Natura 2000-gebieden inrichten.

Economische activiteiten als zandwinning en visserij op de Doggersbank, de Klaverbank, het Friese Front en delen van de Kustzee worden fors beperkt. De terreinen kwalificeren zich als Europees beschermd gebied door de voedselrijke ‘habitats’ die hun zand- of grindbodems vormen, of de vogels die er voorkomen.

De aanwijzing is het gevolg van verplichtingen die Nederland op zich nam in het kader van Natura 2000, een project om de teruggang van biodiversiteit in de EU per 2010 te keren. Demissionair minister Veerman (Natuur, CDA) maakte zijn plannen onlangs bekend aan de Kamer.

Stichting De Noordzee vindt de aanwijzing „erg minimalistisch”. „Er zijn minstens zeven gebieden die zich kwalificeren. In 2008 toetst de Europese Commissie of alle gebieden die zich kwalificeren ook zijn aangewezen. Mogelijk moet Nederland die andere terreinen dan alsnog beschermen”, aldus Thomas Rammelt. Hij vermoedt dat vooral de visserij wordt beperkt. „Met name de veel voorkomende boomkorvisserij is problematisch. Dat is voor de bodem een bijzonder vernietigende manier van vissen. Ook zal worden gekeken naar vaarroutes en activiteiten bij boorplatforms.”

Nederlandse vissers verzetten zich tegen de plannen. Derk Jan Berends van de Vissersbond: „Dit zijn uiterst belangrijke gebieden voor ons, omdat ze zo visrijk zijn. Wij vinden de beschermingsdoelstellingen veel te ver gaan. We maken daarom uitgebreid gebruik van de inspraakmogelijkheden.”

Ook zandwinning voor dijkversterking en grote projecten als aanleg van de Tweede Maasvlakte zal hinder ondervinden. „Dit is een belangrijke belemmering. De gebieden liggen dicht voor de kust en daar is de zandwinning door korte vaarroutes en ondiep water het voordeligst”, aldus Marc Kreft van ingenieursbureau Grontmij.

    • Wilmer Heck