Meer eerstejaars studenten gestopt

Rotterdam, 1 febr. In de eerste helft van het collegejaar zijn meer studenten gestopt met hun studie dan in dezelfde periode vorig jaar. Op de universiteiten gaat het tot nu toe om 926 studenten, vorig jaar waren dit er 666. Samen met de hbo komt de uitval neer op 3,4 procent ten opzichte van 2,5 procent in 2005. Dit blijkt uit tussenstandscijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Informatie Beheer Groep. Definitieve cijfers volgen over enkele weken.