Meer eerstejaars studenten gestopt

Rotterdam. In de eerste helft van het collegejaar zijn meer studenten gestopt met hun studie dan in dezelfde periode vorig jaar. Op de universiteiten gaat het tot nu toe om 926 studenten, vorig jaar waren dit er 666. Samen met de hbo komt de uitval neer op 3,4 procent ten opzichte van 2,5 procent in 2005. Dit blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Informatie Beheer Groep. Dit is een tussenstand, de definitieve cijfers komen over een paar weken. Studenten kunnen zich tot 1 februari uitschrijven, zonder dat ze de eerste paar maanden studiefinanciering terug hoeven te betalen. Zowel het ministerie van OCW als de hbo-raad geven aan dat de cijfers van uitval meestal schommelen en dat er pas echt iets te zeggen is als de definitieve cijfers bekend zijn. (NRC)