Elf velletjes over het leven van Dion Graus

Tweede Kamerlid Graus (PVV) heeft zelf onderzoek gedaan naar beschuldigingen van mishandeling, onbetaalde rekeningen en onjuiste informatie over zijn verleden.

Dion Graus in gesprek met mede-Kamerleden Sietse Fritsma en Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid Foto Peter Hilz Nederland, Den Haag, 13 december 2006 PVV vlnr: Dion Graus, Sietse Fritsma en Geert Wilders Partij voor de Vrijheid Het Spoeddebat van Verdonk over het stopzetten van uitzetten Asielzoekers. foto: Peter Hilz
Dion Graus in gesprek met mede-Kamerleden Sietse Fritsma en Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid Foto Peter Hilz Nederland, Den Haag, 13 december 2006 PVV vlnr: Dion Graus, Sietse Fritsma en Geert Wilders Partij voor de Vrijheid Het Spoeddebat van Verdonk over het stopzetten van uitzetten Asielzoekers. foto: Peter Hilz Hilz, Peter

Na vijf weken onderzoek heeft Tweede Kamerlid Dion Graus (Partij voor de Vrijheid) opheldering gegeven over zijn verleden aan partijleider Geert Wilders. Het dossier dat Graus samenstelde moet de verwijten en beschuldigingen pareren die tegen hem geuit zijn. De politicus kwam eind vorig jaar in opspraak toen mensen en bedrijven die met hem van doen hadden, onder andere in deze krant melding maakten van ruzies, rechtszaken, onjuiste declaraties, onbetaalde rekeningen, stalking en mishandeling.

Wilders en Graus weigeren NRC Handelsblad inzage te geven in het dossier of commentaar te geven. De krant heeft het dossier uit andere bron ontvangen. Het dossier telt elf A-viertjes en bevat e-mailtjes en brieven van betrokkenen. In hoeverre worden de verwijten en beschuldigingen weersproken?

Graus had op zijn cv gemeld dat hij vier jaar „directeur” was van een „groot farmaceutisch bedrijf”. In werkelijkheid was hij bijna drie jaar verkoopmanager van een kleine leverancier in diergeneesmiddelen. Het dossier bevat hierover geen informatie.

NRC Handelsblad meldde dat de ex-vrouw van Graus melding maakte bij de politie van mishandeling en bedreiging door Graus. Dagblad de Limburger meldde dat meerdere aangiften gedaan waren inzake bedreiging en mishandeling. In het dossier zitten twee brieven waaruit blijkt dat de aangiften zijn geseponeerd. Officier van justitie P. Vervuren meldt dat de mishandeling en bedreiging „niet stafrechtelijk kan worden bewezen.”

Een ex-vriendin deed bij de politie in Antwerpen aangifte van belaging en stalking door Graus. De zaak is geseponeerd wegens opportuniteitsredenen, niet vanwege onvoldoende bewijs, meldde het parket. Het dossier gaat hier niet op in.

Uit het kadaster bleek dat er beslag lag op bouwgrond van Graus. Het Kamerlid ontkende dit. Uit het dossier blijkt dat hij zijn schuld in deze kwestie heeft voldaan, op een bedrag van 363 euro na. Als Graus dat betaalt, wordt het beslag opgeheven, meldt de schuldeiser in een e-mail.

In NRC Handelsblad zei voormalig werkgever Sebastiaan Tesink, directeur van AST Farma, dat Graus na één jaar via de kantonrechter ontslagen is. Er waren dagrapporten en afrekeningen die niet klopten. In het dossier zitten hierover geen documenten. Graus heeft Tesink na publicatie wel gebeld. Tesink desgevraagd: „Ik heb hem gezegd: als je wilt weten wat ik over jou gemeld heb, dan moet je de NRC lezen.”

In het artikel staat ook dat Graus net geen drie jaar verkoopmanager was bij Anisane, een leverancier van diergeneesmiddelen. Het bedrijf was blij dat het Graus was. Directeur Wijnand de Bruijn zei over Graus: „Hij heeft veel verhalen, maar het zijn heel veel leugens. Uiteindelijk kom je daar achter.”

In het dossier zit een e-mail van Piet Lodder, destijds algemeen directeur van Dopharma Holding, waarvan Anisane een dochterbedrijf is. Lodder spreekt De Bruijn tegen. Hij zegt de verslagen van de functioneringsgesprekken te hebben ondertekend. „Voor zover ik mij herinner waren deze beoordelingen positief van inhoud.” En: „Er werden mij geen door jou gepleegde malversaties of niet-nakomen van afspraken of dergelijk gerapporteerd.” Graus heeft Wijnand de Bruijn niet gebeld. De Bruijn zegt desgevraagd: „Piet Lodder was algemeen directeur van de holding. Ik was statutair directeur van Anisane. Het zal best dat Lodder een functioneringsgesprek gehad heeft met Graus, maar ik had dagelijks van doen met de man.”

Graus werd binnen één jaar op non-actief gesteld bij diergeneesmiddelenproducent Vétoquinol, zei verkoopmanager Gert Gerritsen. In het dossier zit geen document inzake Vétoquinol.

Gerritsen zegt na het artikel ook benaderd te zijn door Graus. Gerritsen: „Hij zei dat hij niet op non-actief gesteld was, maar dat hij vakantiedagen had opgenomen. Ik heb toen gezegd: ‘Dat jij er zo over denkt, moet jij weten. Ik weet dat het anders is’.”

Graus moest vroegtijdig weg bij paardenvoedingsfirma Cavalor in België, zei directeur Peter Bollen. „Hij had altijd mooie verhaaltjes, maar geen resultaten. Verhalen over waar hij allemaal niet geweest was, maar bij controle klopte er niets van. En kilometers declareren die hij niet gemaakt had, op dat soort dingen heb ik hem betrapt.”

In het dossier zit een e-mail van Bollen. Hij schrijft dat Graus geen onterechte kilometers kon declareren omdat hij een firmawagen en een tankkaart had. Bollen schrijft ook: „Bij je vertrek is een kleine discussie geweest i.v.m. een GPS-toestel in je auto, verder is alles normaal verlopen.”

Peter Bollen zegt desgevraagd dat nooit heeft gezegd heeft dat Graus ten onrechte kilometers declareerde. Bollen: „Bij zijn vertrek is wel gebleken dat hij bezoekadressen had opgegeven waar hij nooit geweest was. Daar heb ik hem op betrapt.”

Cameraman Pascal Coumans zei in deze krant dat hij een jaar eerder een factuur gestuurd had naar Graus. De rekening was nooit betaald. In het dossier zit een e-mailwisseling tussen Graus en Coumans. De correspondentie wekt de indruk dat de cameraman wel op tijd betaald is. Het dossier vermeldt niet dat het Kamerlid het achterstallige geld pas ná de publicatie overboekte. De cameraman bevestigt dit tegenover deze krant.

Een kozijnenleverancier spande een rechtszaak aan tegen Graus wegens niet-betaling. Het dossier bevat geen documenten over deze kwestie. Tegen Dagblad de Limburger zei Geert Wilders dat de stukken ontbreken omdat omdat de zaak onder de rechter is. Graus heeft hem verzekerd dat de leverancier geen recht heeft op het geld.

In één kwestie verdedigt Graus zich voor iets dat niet in de media genoemd is. Het dossier bevat een e-mail van een keukenleverancier. Die meldt dat „alle financiële verplichtingen met betrekking tot bovengemelde keuken geregeld zijn”.

Fractievoorzitter Geert Wilders staat deze krant over dit onderwerp niet te woord; wel liet hij afgelopen week in de Volkskrant weten dat het dossier en de mondelinge toelichting van Graus wat hem betreft voldoende verdediging zijn. Wilders vindt dat Graus „door het slijk” gehaald is. Wilders: „Ik ga uit van de feiten en die pleiten hem volledig vrij.”

Het dossier van Graus en aanvullende informatie is te vinden op www.nrc.nl/binnenland

Rectificatie / Gerectificeerd

In Elf velletjes over het leven van Dion Graus (1 februari, pagina 2) is een woord weggevallen in de passage over Graus ’ voormalige werkgever Anisane. De zin: ‘Het bedrijf was blij dat het Graus was’ moet zijn: ‘Het bedrijf was blij dat het Graus kwijt was.’

    • Joep Dohmen