Delen Noordzee worden beschermd

Amsterdam, 1 FEBR. Nederland wil op de Noordzee vier beschermde, zogenoemde Natura 2000-gebieden inrichten. Zandwinning en visserij op de Doggersbank, de Klaverbank, het Friese Front en de Kustzee worden fors beperkt. Pagina 7