Corporaties komen arme woonwijken financieel tegemoet

Rotterdam. De woningcorporaties willen 600 miljoen euro per jaar korting geven op de huur om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te maken. Ook steken ze ”miljarden” extra in achterstandswijken. De circa 500 corporaties hopen zo de dreiging af te wenden dat zij een aanzienlijk deel van hun opgebouwde vermogen moeten teruggeven aan het Rijk. Eind 2005 beschikten de corporaties samen over een financieel vermogen van ruim 45 miljard euro, 53 procent meer dan eind 2001, blijkt uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De investeringsverplichting is opgenomen in een nog vertrouwelijk document van de koepelorganisaties Aedes, waar de corporaties komende vrijdag over stemmen.