`Bewaar gegevens passagiers vijf jaar`

BRUSSEL, 1 FEBR. - De EU-landen willen dat een nieuw verdrag met de Verenigde Staten over de uitwisseling van passagiersgegevens voor zeker vijf jaar geldig is. De 27 EU-lidstaten gaven Duitsland als huidig voorzitter van de EU en de Europese Commissie gisteren het mandaat om met de VS te gaan onderhandelen. Een nieuw verdrag moet het tijdelijke verdrag vervangen dat nu geldt. Het gaat vooral om de bewaartermijn van gegevens, de uitwisseling tussen verschillende overheidsdiensten in de VS en de privacybescherming. Nederland heeft op dat laatste punt zwaar ingezet, melden diplomaten in Brussel. Europarlementslid Sophie in `t Veld (D66) wil dat de EU met de VS afspraken maakt over de Amerikaanse inzage in telefoon-, verzekerings- en andere gegevens van Europeanen. ”Dat de Amerikanen daar toegang toe hebben in de strijd tegen terrorisme, staat als een paal boven water”, zegt In `t Veld. ”Maar komt die informatie ook in een gegevensbank voor profielschetsen van burgers, misschien voor andere doelen dan terrorisme?”