Zelfstandig leren mbo uitgesteld

De verplichte invoering van het competentiegericht leren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet een jaar worden uitgesteld. Dit zegt Hans van Nieuwkerk, voorzitter procesmanagement herontwerp mbo.

Het vereiste uitstel houdt deels verband met klachten van scholieren. Van Nieuwkerk heeft opdracht van het ministerie en de stuurgroep competentiegericht beroepsonderwijs om het competentiegericht onderwijs in goede banen te leiden. Staatssecretaris Bruins (Onderwijs, VVD) is „bereid tot uitstel”, zei hij gisteren in een reactie, maar wil eerst met de onderwijsinstellingen overleggen.

Het competentiegericht leren zou aanvankelijk komend schooljaar al verplicht worden gesteld in het mbo. Dat zou nu 2009 worden. „Scholen hebben nog een jaar nodig om te experimenteren met het competentiegericht onderwijs”, zegt Van Nieuwkerk.

Competentiegericht onderwijs legt de nadruk op zelfstandig werken en het aanleren van persoonlijke ‘competenties’ als presenteren, analyseren en samenwerken. Docenten zijn meer begeleiders dan klassikale leiders van het onderwijsproces. Bedoeling ervan is dat scholieren kennis in de praktijk leren toepassen. Het uitstel van de invoerdatum heeft deels te maken met klachten van scholieren dat ze sinds de invoering van het competentiegericht leren nog maar sporadisch les krijgen en te weinig begeleiding, zegt Van Nieuwkerk.

    • Japke-d. Bouma