Vervalsing kost 77 miljard per jaar

Genève, 31 jan. Vervalsing en piraterij kosten de wereldeconomie jaarlijks ten minste 100 miljard dollar (77 miljard euro). Dat verklaarde de VN-auteursrechtenorganisatie World Intellectual Property Organization (WIPO) gisteren. De WIPO houdt momenteel de derde wereldconferentie over de bestrijding van vervalsingen en piraterij. De bijeenkomst in het Zwitserse Genève wordt bijgewoond door zakenmensen en regeringsmedewerkers. Ook het hoofd van de internationale opsporingsorganisatie Interpol en de top van de internationale koepelorganisatie van Kamers van Koophandel ICC zijn aanwezig.