Steeds meer mensen gebruiken middelen voor betere prestaties

CAPELLE AAN DEN IJSSEL. Het gebruik van prestatiebevorderende middelen is tussen 2001 en 2005 sterk toegenomen. Dat valt volgens de Dopingautoriteit in Nederland te concluderen uit het derde nationale prevalentieonderzoek naar middelengebruik, uitgevoerd door bureau IVO in opdracht van het Ministerie van VWS. De resultaten van dat onderzoek zijn gisteren bekendgemaakt. ”Voor ons is de conclusie zeer interessant, ook al vormt het onderwerp prestatiebevorderende middelen slechts een klein deel van het hele onderzoek. Het is de enige groep middelen die groeit in gebruik. De rest stabiliseert, blijkt uit het representatieve onderzoek”, aldus Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit. Het onderzoek geeft percentuele stijgingen en dalingen weer in het gebruik van verschillende middelen, waaronder prestatiebevorderende middelen. Omrekening van die percentages naar aantallen geeft aan dat in 2005 ruim 150.000 Nederlanders in de leeftijd van 15 tot 64 jaar ooit prestatiebevorderende middelen zouden hebben gebruikt. Dat is een stijging van 100 procent in vier jaar tijd.