met andere woorden

opinie, maar dan anders

De opinieredactie van nrc.next is op zoek naar originele meningen. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm.

De ‘Hollandu’ van Eva Wijers is de tweede aflevering in de nieuwe serie ‘met andere woorden’: een opinie, maar dan anders.

Wat zoeken we? Te denken valt aan een rebus, rap, foto, computerbewerking, chatsessie, gedicht, tekening, strip, collage, schilderij, filmpje, of zelfs aan een website.

De voorwaarden: in uw bijdrage moet één duidelijke mening naar voren komen en hij moet geschikt zijn om digitaal of in de krant te publiceren.

Stuur uw bijdrage o.v.v. personalia naar opinext@nrc.nl