Meer gaan werken is voor parttimer niet beloond door kabinet

Den Haag. Voor mensen die in deeltijd werken, is het de afgelopen jaren financieel niet aantrekkelijker geworden om meer te gaan werken. Vooral voor deeltijdwerkers met jonge kinderen is het niet erg lonend om een dag meer te gaan werken. Van elke euro die zij dan extra verdienen, verdwijnt 40 tot 60 cent naar belasting en kinderopvang. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken naar de zogenoemde armoedeval, het fenomeen dat mensen die (meer) gaan werken er financieel niet of weinig op vooruitgaan. De uitkomst staat haaks op het streven van het kabinet-Balkenende om de arbeidsparticipatie onder deeltijdwerkers te vergroten.