Journalistiek luilekkerland

Hoofdredacteur Guikje Roethof
Hoofdredacteur Guikje Roethof

Vrijdag is het zover. Dan krijgen de abonnees van PM, hèt magazine voor de overheid, ook een PM Europa in de bus. Het blad wordt vooral gelezen door ambtenaren bij rijk en provincies en politici. Initiatiefnemer is Guikje Roethof (50), hoofdredacteur van PM, Politiek Magazine. Gaat PM over beleid en politiek in Den Haag, PM Europa wil laten zien wat ambtenaren in Brussel uitspoken.

Zijn Haagse ambtenaren niet al goed op de hoogte van de activiteiten in Brussel?

„Dat klopt, het probleem is juist dat ze veel te weinig weten. Ambtenaren weten onvoldoende wat er leeft in Europa en wat de Europese Commissie aan wetgeving voorbereidt. Daardoor worden we regelmatig verrast door Brussel met richtlijnen, die voor ons grote gevolgen kunnen hebben. Neem het leed in de Randstad waar nauwelijks meer gebouwd kan worden gezien de luchtkwaliteit. Het lijkt wel alsof niemand dat in Den Haag heeft zien aankomen.”

Waarover zal PM Europa precies berichten?

„We richten ons vooral op het uitzoeken van thema’s. In het grote Europadebat willen we niet blijven steken. Je kunt wel je hoofd breken over de Europese Grondwet, maar intussen gaat het Europese wetgevingsproces over andere onderwerpen gewoon door en verandert van alles om ons heen. Brussel is een journalistiek luilekkerland. Wat doen ze daar in die enorme glazen gebouwen? De beslotenheid waarin over van alles wordt beslist is tenenkrommend. Er is in Nederland geen blad, behalve kranten, dat hier over schrijft. Dat gat willen wij opvullen.”

... En de euroscepsis in Nederland tegengaan?

„Bij ons heerst niet het idee: wat moeten we met Europa? De redactie is nieuwsgierig en enthousiast. We willen vooral schrijven over concrete onderwerpen: de interne markt, het milieu, asielbeleid. Noem maar op. In het eerste nummer hebben we een coverstory over het Europese satellietsysteem Galileo, waar allerlei Nederlandse ambtenaren en bedrijven bij betrokken zijn. Maar we hebben ook een heel ander verhaal over het Poolse ongemak. Waarom halen de Polen bij alles hun veto van stal? Dat zijn interessante verhalen die ons hopelijk veel lezers opleveren.”

    • Michèle de Waard