Internet Voorkeur

Persoonsgegevens. Mensen die iets willen weten over de manier waarop overheden, bedrijven of andere organisaties hun persoonsgegevens gebruiken, kunnen sinds kort terecht op een aparte website.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wil de site www.mijnprivacy.nl in de loop van het jaar ook gaan gebruiken om signalen van burgers over privacyproblemen te verzamelen. Volgens de waakhond voor de privacywet is uit Europees onderzoek gebleken dat zeventig procent van de Europeanen slecht op de hoogte is van hun rechten en van wat er wordt gedaan om hun persoonsgegevens te beschermen. De site moet het burgers makkelijker maken problemen met het gebruik van hun gegevens aan te pakken. Het CBP blijft zich ook verzetten tegen het wetsvoorstel van het kabinet dat telecombedrijven verplicht telefoon- en e-mailgegevens achttien maanden te bewaren voor onderzoek, opsporen en vervolgen van criminaliteit. Ook zal het CBP komend jaar aandacht besteden aan privacykwesties die spelen op scholen en rond kinderen en jongeren. De organisatie krijgt regelmatig vragen en klachten van bezorgde ouders over de manier waarop scholen de gegevens van kinderen op hun sites publiceren. (ANP)

Zie verder:www.mijnprivacy.nl