Gemeenten traag bij afhandeling brieven

Rotterdam. Gemeenten handelen brieven van inwoners nog vaak te traag af. Dat zegt de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, na een rondgang langs de gemeenten. Dit is een vervolg op eerder onderzoek van de ombudsman in 2003 en 2005 naar de manier waarop de rijksoverheid omgaat met correspondentie van burgers. De maximale termijn van acht weken voor beslissingen over aanvragen lijkt tot norm te zijn verheven, ook als het niet nodig is zo lang te wachten met een antwoord. Ook de afhandeling van bezwaarschriften laat nog altijd te wensen over.