Gemeenten tegen nationale politie

Een nieuw kabinet moet afzien van plannen om het politiebestel te nationaliseren. Een wetsvoorstel daarover dat het huidige kabinet eind vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde, moet worden ingetrokken. Dat schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een vanochtend verstuurde brief aan informateur Wijffels, minister-president Balkenende en de overige onderhandelaars over een nieuw regeerakkoord.

Volgens de VNG staan plannen om de politie te nationaliseren, haaks op het wetsvoorstel over nieuwe veiligheidsregio’s. Die wet moet het mogelijk maken dat politie, brandweer en hulpverleningsdiensten regionaal samenwerken. Als de politie tegelijkertijd wordt genationaliseerd, ontstaan er volgens de VNG zowel regionale als landelijke sturingslijnen ‘die een effectief veiligheidsbeleid zullen frustreren’.

Beheer van en gezag over de politie zijn volgens de VNG onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar is nu de burgemeester in zijn hoedanigheid als korpsbeheerder verantwoordelijk voor. Door die functie te schrappen, wordt de burgemeester in de praktijk ‘vleugellam gemaakt’.

De PvdA heeft voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar herhaaldelijk laten weten, de huidige politieorganisatie intact te willen laten. Eind vorig jaar had ook de Raad van State inhoudelijke kritiek op het wetsvoorstel. Nationalisering leidt niet tot minder bureaucratie, maar tot meer bureaucratie, aldus het adviesorgaan. Terwijl het maar de vraag is of de beoogde centrale aansturing van de grond komt.