De stad kan bijdragen aan geluk

Veel Nederlanders wonen in de stad. Ze wonen daar zeker niet alleen omdat het niet anders kan, maar gewoon omdat ze het willen. Recent onderzoek geeft aan dat Nederlanders in het algemeen gelukkig zijn. Blijkbaar kun je dus gelukkig zijn in de stad. Maar is het omgekeerde ook waar? Kan de stad gelukkig maken? Ik vind het van pretenties getuigen om te denken dat de omgeving gelukkig kan maken. De stad kan wel een bijdrage leveren aan een gelukkig leven. Dit is een mooi doel voor het Pact op Zuid, het programma om met steun, gemeente en woningcorporaties de achterstanden in Rotterdam-Zuid in te lopen.

In zijn boek Synchroniciteit stelt J. Jaworski dat het mogelijk moet zijn een toekomstscenario te schetsen en daar zo integraal naar toe te werken dat het een nieuwe werkelijkheid kan worden. Voorzichtig komt het geloof in de maakbaarheid weer terug. Jaworski geeft ook aan dat iedereen zijn bijdrage, hoe klein ook, kan leveren om een betere wereld of in dit kader een gelukkiger makende stad te realiseren en dat een ieder bijna verplicht is die bijdrage te leveren.

De verschillende wijken van Rotterdam Zuid hebben allemaal een eigen identiteit. Die is vaak voor de huidige bewoners de reden geweest om in juist die wijk te gaan wonen. Als wij de huidige bewoners willen vasthouden in die wijken, moeten wij de identiteit die de bewoners benoemen, versterken. Iedereen moet weer trots worden op zijn wijk.

Het Pact wil dat in elke wijk voorzieningen als gezondheidscentra, brede scholen et cetera gehuisvest zijn in schitterende accommodaties waarin goed onderwijs wordt gegeven en perfecte zorg wordt geboden. Deze gebouwen moeten de nieuwe iconen worden en aansluiten bij de identiteit van de wijk en haar bewoners.

De bevolking van Zuid wordt steeds jonger en de jeugd heeft met recht de toekomst. Ik wil graag dat de jongeren op Zuid het meest goede en brede basisonderwijs krijgen dat er is. Op het niveau van onderwijs moeten wij de jongeren alle kansen kunnen bieden om hen een ondersteunende infrastructuur te geven ten einde de volledige schoolcarrière goed te kunnen doorlopen. Werk en perspectief op werk is de voorwaarde voor geluk op Zuid. Het opsporen en ondersteunen van ondernemerschap wordt op Rotterdam-Zuid permanent opgepakt. Elke ondernemer op Zuid, groot of klein, levert zijn bijdrage aan stageplaatsen, leerwerkplaatsen en regulier werk.

De vijf Troefkaarten op Rotterdam-Zuid – Eat en Meet, de A15-zone, de omgeving van AHOY, de omgeving van het Feyenoord Stadion en het MCRZ – worden met ambitieuze programma’s gevuld en zorgen dat Rotterdammers weer trots kunnen zijn op Zuid. Voor de bewoners van Zuid moeten de locaties ook sociaal- economische meerwaarde hebben.

Als je lopend, wonend in de stad een geluksgevoel ervaart heeft dat vaak te maken met de positieve sfeer die de openbare ruimte of een gebouw heeft. Dat positieve gevoel komt soms voort uit de cultuur-historische betekenis van de plek of het gebouw. Of de plek heeft zijn waarde in je eigen historie; de wandelroute naar school; de standing die een singel vroeger had; je oude middelbare school. Probleem is dat de bewoners van Zuid verschillende cultuur-historische achtergronden hebben. Wij moeten dus op zoek naar universele ruimtelijke kwaliteiten die ons allen gelukkiger kunnen maken.

Karin Schrederhof is programmamanager Pact op Zuid.

Morgen heeft in Rotterdam een debat plaats in de reeks Gelukkig Rotterdam. Onderwerp: Buurt Geluk. Het is georganiseerd door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en NRC Handelsblad. Plaats: Hogeschool INHOLLAND, Posthumalaan 90, Rotterdam (Zuid). Aanvang 20.00 uur.

    • Karin Schrederhof