Corporaties komen arme wijk tegemoet

De woningbouwcorporaties willen 600 miljoen euro per jaar korting geven op de huur om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te maken. Ook steken ze „miljarden” extra in achterstandswijken.

De circa 500 corporaties hopen zo de dreiging af te wenden dat zij een aanzienlijk deel van hun opgebouwde vermogen moeten teruggeven aan het Rijk.

De investeringsverplichting is opgenomen in een nog vertrouwelijk document van de koepelorganisaties Aedes, waar de corporaties komende vrijdag over stemmen. De verwachting is dat de leden, nadat wekenlang moeizame besprekingen zijn gevoerd, akkoord gaan met het voorstel.

Vorige week nam een groep van twintig corporaties al een voorschot op de discussie met hun aankondiging 2,5 miljard euro per jaar te investeren in de renovatie van oude wijken.

In het convenant dat Aedes wil sluiten met het nieuwe kabinet zou het volgens betrokkenen gaan om „een veelvoud van 2,5 miljard”. De grote corporaties houden rekening met een extra investering van 200 miljoen euro per jaar in stedelijke vernieuwing en sociale cohesie. De corporaties willen ook extra investeren in energiezuinigheid.

Voor de corporaties begint de tijd te dringen. Afgelopen november waarschuwde demissionair minister Winsemius (VROM, VVD) op een congres van Aedes ervoor dat een nieuw kabinet hun miljardenvermogens zou afromen, als ze niet snel harde toezeggingen zouden doen voor forse investeringen in stedelijke vernieuwing. Eind 2005 beschikten de corporaties samen over een financieel vermogen van ruim 45 miljard euro, 53 procent meer dan eind 2001, blijkt uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Minister Winsemius liet vanmorgen desgevraagd weten blij te zijn dat de corporaties zijn oproep „voortvarend hebben opgepakt”. Hij wilde nog niet inhoudelijk reageren, maar zei te hopen dat het nieuwe kabinet „ontvankelijk” zal zijn voor het voorstel.

Opmerkelijk onderdeel van de afspraken die Aedes met het kabinet wil maken, is het aanbod om 600 miljoen per jaar te korten op de huren. De corporaties zouden dit twee jaar willen doen, zo zeggen ingewijden. Achterliggende reden zou zijn dat de corporaties willen dat een nieuw kabinet met beleid komt om het verschil tussen woonlasten voor huurders en kopers kleiner te maken. Huurders besteden vaak een groter deel van hun inkomen aan wonen dan huiseigenaren.

Dat de onderhandelingen lang hebben geduurd, komt volgens betrokkenen doordat de arme corporaties – die vaak juist in de grote steden actief zijn – de toezegging wilden hebben dat de rijke corporaties meebetalen aan investeringen in achterstandswijken.

    • Hans Buddingh'