Asielzoeker moet biometrische afdruk maken

Rotterdam, 31 Jan. Asielzoekers wordt voortaan een biometrische vingerafdruk afgenomen bij aankomst in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Vreemdelingenpolitie en het ministerie van Justitie hebben vanmiddag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van de invoering van biometrische verificatie. De afdrukken worden opgenomen in de landelijke database Basisvoorziening Vreemdelingen. Asielzoekers moeten zich wekelijks melden bij het COA door een vinger in een speciaal apparaat te leggen, dat gekoppeld is aan de database. Voorheen moesten asielzoekers zich wekelijks melden bij zowel het COA als de Vreemdelingenpolitie.