Advies tegen water pompen Jorritsma

Waterleidingmaatschappij Vitens Flevoland vindt dat burgemeester Jorritsma van Almere géén ontheffing moet krijgen voor het oppompen van grondwater. Dat heeft Vitens laten weten aan de provincie Flevoland.

Jorritsma liet in 2005 zonder vergunning twee pompputten aanleggen van 36 meter diep. Het water wordt gebruikt om de woningen van drie gezinnen (van de burgemeester en haar twee dochters) te verwarmen.

Volgens Vitens zijn er risico’s aan verbonden. Het grondwater wordt in de ene put opgepompt, gaat door een pomp en een warmtewisselaar, om vervolgens door de tweede put weer de diepte in te gaan. „Hierdoor is vervuiling van dit grondwater met systeemvreemde stoffen niet uit te sluiten”, aldus Vitens. Het bedrijf benadrukt dat het grootste belang bestaat bij het beschermen van het zoete grondwater als duurzame bron van drinkwater.

B en W van Almere adviseren de provincie om te bekijken of een ontheffing mogelijk is. Het college ziet het belang van bodemwarmte als bron voor duurzame energieopwekking. Bodemenergie kan volgens B en W bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. „Gelet op bovenstaande adviseren wij u om na te gaan welke mogelijkheden u ziet om positief te beschikken op de aanvraag om ontheffing van het boringsverbod.”

Waarschijnlijk is volgende week het onafhankelijk feitenonderzoek, ingesteld door de gemeenteraad van Almere, gereed. In dat onderzoek is ook het bedrijf Draaijer Grondboringen uit Elburg gehoord. Dat bedrijf sloeg de twee putten voor Jorritsma. Directeur G. Draaijer verklaarde vanmorgen desgevraagd dat zijn offertes en leveringsvoorwaarden expliciet vermelden dat het de verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever om te zorgen voor de benodigde vergunningen en ontheffingen.