Werkloosheid allochtonen daalt, vooral bij jongeren

Rotterdam, 30 jan. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is vorig jaar licht gedaald. Deze daling kwam geheel voor rekening van jongeren. Bij niet-westerse allochtonen boven de 25 jaar daalde de werkloosheid niet. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is hierdoor minder snel afgenomen dan onder autochtonen. Dit blijkt uit cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd. In 2006 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen 15,5 procent, onder autochtonen 4,3 procent.