Verkeer afgelopen drie jaar veiliger

Den Haag, 30 jan. De afgelopen drie jaar is het op de Nederlandse wegen een stuk veiliger geworden. Het aantal verkeersdoden daalde in die periode van ruim 1.000 naar 750 geregistreerde slachtoffers. Dit blijkt uit de laatste rapportage van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat. Volgens de rapportage is het aantal gewonden dat na een ongeval moest worden vervoerd naar het ziekenhuis, nauwelijks afgenomen. In 2004 waren er 9.487 geregistreerde slachtoffers en een jaar later 9.401. Het verschil in veiligheid op autowegen en op de provinciale wegen is groot. Van de 750 geregistreerde slachtoffers in 2005 vielen er 132 op het hoofdwegennet.